MSzcześniak

Kurs na kategorię B

Kurs na prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kategorii B jest jednym z najczęściej występujących rodzajów uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Aby podejść do egzaminu trzeba mieć skończone 18 lat, jednak samo szkolenie możesz rozpocząć, nie będąc pełnoletnim, lecz nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. W takiej sytuacji potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców. Kurs składa się z 30-godzinnej części teoretycznej oraz 30-godzinnej części praktycznej.

Jak rozpocząć szkolenie ?

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w Wydziale Komunikacji należnemu twojemu miejscu zamieszkania. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, dzięki któremu będziemy mogli wyszukać Cię w systemie. Z tym numerem przychodzisz do nas i rozpoczynamy szkolenie lub idziesz do WORD zdać egzamin teoretyczny . Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania numeru PKK znajdziesz tutaj. Pomożemy dopełnić wszystkich formalności i skompletować dokumenty. Współpracujemy z lekarzem mającym uprawnienia do badań kierowców

Prawo jazdy kategorii B - jakimi pojazdami możesz kierować?

Dzięki prawu jazdy kategorii B możesz kierować:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim - quad, którego masa nie może przekraczać 350 kg, a maksymalna prędkość 45 km/h.
 • czterokołowiec - pojazd do przewozu osób i ładunków. W pierwszym przypadku dopuszczalna masa całkowita to 400 kg, a w drugim – 550 kg.
 • zespołem pojazdów – pojazdem samochodowym połączonym z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • zespołem pojazdów – złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy innej niż lekka. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,
 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg
 • ciągnikiem rolniczym
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazdem wolnobieżnym - na przykład walec lub kombajn
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat - motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce.

Jak wygląda szkolenie?

Kurs obejmuje 30h teoretycznych w tym zajęcia z pierwszej pomocy oraz 30h praktycznych. Jeździmy takimi samymi pojazdami jak na egzaminie, mamy pełnowymiarowy plac manewrowy oraz jesteśmy w stanie dostosować terminy jazd do potrzeb naszych kursantów. Nie masz jak dojechać na zajęcia? Żaden problem przyjedziemy po ciebie!

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B?

Po ukończeniu szkolenia, kursant zapisuje się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin składa się z części:

 • teoretycznej - test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań ogólnych i 12 specjalistycznych. Aby zdać trzeba zdobyć 68 punktów na 74 możliwych.
 • praktycznej - zaczyna się na placu manewrowym, gdzie trzeba sprawdzić oraz przygotować pojazd do jazdy, wykonać jazdę po łuku do przodu i tyłu oraz jazdę po zatrzymaniu na wzniesieniu, a następnie wyjechaniu na miasto.