MSzcześniak

Kwalifikacja wstępna C/D

W Polsce kwalifikacja (tzw. przewóz rzeczy/osób) jest wymagana dla osób, które chcą ubiegać się o prawo jazdy zawodowe do prowadzenia zarówno pojazdów ciężarowych (kategoria C) jak i autobusów (kategoria D). Kwalifikacja ta jest niezbędna dla kierowców, którzy planują pracować zawodowo jako kierowcy ciężarówek lub kierowcy autobusów. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w Wordzie, składającym się z 20 pytań ogólnych i 10 specjalistycznych.

Jaką kwalifikacje wybrać?

Istnieje kilka różnych rodzajów kursów o podobnych programach nauczania, ale przeznaczonych dla różnych grup kierowców. Dwa najważniejsze kursy dla początkujących to kwalifikacja wstępna  oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona. Główna różnica między nimi polega na tym, że jednocześnie najważniejszym kryterium wyboru kursanta jest wiek kierowcy odbywającego kurs i przygotowującego się do egzaminu. Uzyskanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej jest warunkiem koniecznym do tego, aby móc w pełni wykonywać zawód kierowcy. W związku z powyższym:

  • kierowcy ubiegający się oprawo jazdy kategorii C i C+E, którzy ukończyli już 18 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia, powinni uzyskać kwalifikację wstępną.
  • kierowcy zamierzający uzyskać prawo jazdy kategorii D i D+E, którzy mają od 21 do 24 lat, muszą uzyskać kwalifikację wstępną.
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest dostępna dla kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E i ukończyli 21 lat, lub kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D i D+E i ukończyli 24 lata.

Jak rozpocząć szkolenie?

Aby zapisać się na szkolenie należy wyrobić PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) w wydziale komunikacji w swoim miejscu zamieszkania. Do wyrobienia profilu potrzebne będą:

  • aktualnie posiadane prawo jazdy,
  • dokument tożsamości (dowód, paszport, karta pobytu),
  • orzeczenie lekarskie (oferujemy badania w naszej pracowni, w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (oferujemy badania w naszej pracowni w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),
  • aktualne zdjęcie (wymiary 35×45 mm),

Po otrzymaniu profilu należy zgłosić się do nas w celu ustalenia daty rozpoczęcia kursu.

Ile trwa szkolenie?

Kwalifikacja wstępna kat. C/D
Szkolenie składa się z 280 godzin zajęć teoretycznych (195 h części podstawowej oraz 85 h części specjalistycznej) Część podstawowa może być realizowana w formie e-learningu  (zdalnie) zaś część specjalistyczna tylko i wyłącznie u Nas w ośrodku.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C/D
Szkolenie składa się z 140 godzin zajęć teoretycznych (97 h części podstawowej oraz 43 h części specjalistycznej). Część podstawowa może być realizowana w formie e-learningu  (zdalnie) zaś część specjalistyczna tylko i wyłącznie u Nas w ośrodku.