MSzcześniak

Kurs na kategorię C

Kurs na prawo jazdy kategorii C

Prawo jazdy kategorii C obejmuje uprawnienia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Jest to zazwyczaj związane z pojazdami, takimi jak ciężarówki i samochody dostawcze. Oferujemy szkolenie identycznymi pojazdami, jak podczas egzaminu państwowego. Pamiętaj, aby rozpocząć pracę jako kierowca, będziesz jeszcze potrzebować świadectwo kwalifikacji zawodowej. Istnieje możliwość zrobienia kategorii C oraz C+E jednocześnie.

Jaki jest wymagany wiek?

Aby otrzymać prawo jazdy trzeba mieć skończone 21 lat (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej). Kierowcy chcący się ubiegać  o prawo jazdy kategorii C  którzy ukończyli już 18 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia, powinni uzyskać kwalifikację wstępną kat. C.

Jak rozpocząć szkolenie?

Aby rozpocząć szkolenie potrzebny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji w swoim miejscu zamieszkania z następującymi dokumentami:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (można go dostać i wypełnić na miejscu lub pobrać online stąd   https://www.gov.pl/attachment/d87c1645-beac-45c2-9ad0-975459b9dc2f
 • aktualne zdjęcie (wymiary 35×45 mm),
 • dowód osobisty albo paszport, jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • orzeczenie lekarskie (oferujemy badania w naszej pracowni, w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (oferujemy badania w naszej pracowni w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),

Po otrzymaniu profilu należy zgłosić się do nas w celu ustalenia daty rozpoczęcia kursu.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Ile trwa szkolenie?

Kurs na prawo jazdy kategorii C składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jakimi pojazdami można kierować posiadając kategorie C?

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobusu (na przykład duża ciężarówka),
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • ciągnik rolniczy,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec),
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),