MSzcześniak

Kurs na kategorię B+E

Kurs na kategorię prawa jazdy B+E

Oferujemy kurs na prawo jazdy kategorii B+E. Szkolenie prowadzimy na pojazdach takich samych jak podczas egzaminu. Posiadamy własny plac manewrowy z 4 torami do nauki jazdy.

W jakim wieku można rozpocząć szkolenie?

Aby podejść do egzaminu trzeba mieć skończone 18 lat, jednak kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

Jak rozpocząć szkolenie?

Aby rozpocząć szkolenie potrzebny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji w swoim miejscu zamieszkania z następującymi dokumentami:

  • - wniosek o wydanie prawa jazdy (można go dostać i wypełnić na miejscu lub pobrać online stąd   https://www.gov.pl/attachment/d87c1645-beac-45c2-9ad0-975459b9dc2f
  • -  jeśli nie masz jeszcze 18 lat - pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym – musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy,
  • - aktualne zdjęcie (wymiary 35×45 mm),
  • - dowód osobisty albo paszport, jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
  • - ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
  • - orzeczenie lekarskie (oferujemy badania w naszej pracowni, w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),

Po otrzymaniu profilu należy zgłosić się do nas w celu ustalenia daty rozpoczęcia kursu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Ile trwa szkolenie?

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E  15 godzin zajęć praktycznych.

Jakimi pojazdami można kierować posiadając kategorie B+E?

  • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep,
  • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep,