MSzcześniak

ADR szkolenie podstawowe

ADR to europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu drogowego niebezpiecznych towarów. Szkolenie ADR jest obowiązkowe dla kierowców, którzy transportują lub będą transportować takie materiały.

Szkolenie ADR ma na celu zapewnienie kierowcom wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych. Obejmuje ono m.in. przepisy dotyczące klasyfikacji i oznakowania materiałów niebezpiecznych, procedury awaryjne, postępowanie w przypadku wypadków i inne aspekty związane z bezpieczeństwem podczas transportu.

W ramach szkolenia ADR, kierowcy uczą się rozpoznawania i identyfikacji różnych klas niebezpiecznych towarów, zasad pakowania i umieszczania ich w pojeździe, zabezpieczania ładunku, stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Jak rozpocząć szkolenie?

Do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

  • skończone 21 lat,
  • aktualne zdjęcie (wymiary 35×45 mm),

Aby umówić się na kurs zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Ile trwa kurs?

Kurs jest weekendowy. Rozpoczynamy w piątek i kończymy we wtorek egzaminem.  Godziny wykładów ustalane są z wykładowcą indywidualnie.
ADR podstawowy 19 h wykładów
ADR cysterny 14 h wykładów