MSzcześniak

Wózek widłowy

Kurs operatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, z bezpieczną obsługą - wymianą butli gazowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na wózki widłowe. U nas zdobędziesz wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, by zostać operatorem wózka jezdniowego. Prowadzimy szkolenia, które kończą się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej – obie odbywają się na terenie naszego ośrodka. Po pozytywnie zdanym egzaminie kursant dostaje legitymację UDT oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Jak rozpocząć kurs?

Aby rozpocząć kurs trzeba mieć skończone 18 lat oraz wykształcenie minimum podstawowe. Do zapisania się na kurs potrzebny będzie formularz zgłoszenia (który wypełnia się u nas na miejscu w ośrodku) oraz dowód osobisty.

Ile trwa kurs?

Czas trwania kursu uzależniony jest od ilości osób zapisanych na szkolenie, zwykle jest to ok. miesiąca czasu. Organizujemy kilka spotkań teoretycznych z wykładowcą na sali oraz zajęcia praktyczne na placu manewrowym, gdzie kursanci szkolą się w podstawowej obsłudze wózka, manewrach koniecznych do wykonania na egzaminie.