MSzcześniak

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C/D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca C lub D jest dla osób posiadających już kwalifikacje wstępną C lub D i chcieli uzyskać również drugą kategorię. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w Wordzie, składającym się jedynie z 10 pytań specjalistycznych.

Jak rozpocząć szkolenie?

Aby zapisać się na szkolenie należy wyrobić PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) w wydziale komunikacji w swoim miejscu zamieszkania. Do wyrobienia profilu potrzebne będą:

  • aktualnie posiadane prawo jazdy,
  • dokument tożsamości (dowód, paszport, karta pobytu),
  • orzeczenie lekarskie (oferujemy badania w naszej pracowni, w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (oferujemy badania w naszej pracowni w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt),
  • aktualne zdjęcie (wymiary 35×45 mm),

Po otrzymaniu profilu należy zgłosić się do nas w celu ustalenia daty rozpoczęcia kursu.

Ile trwa szkolenie?

Szkolenie składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych odbywających się na sali komputerowej u Nas w ośrodku.